Disclaimer

De informatie die je op deze website vindt, heeft Stoeterij Fleurstables met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Stoeterij Fleurstables kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Stoeterij Fleurstables niet instaan.

Stoeterij Fleurstables verstrekt op deze website alleen informatie over haar diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door Stoeterij Fleurstables worden onderhouden. Hoewel Stoeterij Fleurstables uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan.

Je kunt er van op aan dat Stoeterij Fleurstables alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Stoeterij Fleurstables kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden